Jak vybrat vhodnou dobu spolupráce?

S rostoucí délkou spolupráce roste její efektivita. Jeden měsíc je minimální doba potřebná pro zaběhnutí se v pravidlech systému. Mnoho z Vás ke mně přichází se zažitými mýty ohledně hubnutí, ale také strachy z určitých skupin potravin (např. sladké). Naučit se jíst bez obav, v souladu s potřebami svého těla a podle pravidel systému vyžaduje určitý čas. S volbou delších termínů spolupráce si tento čas dopřáváte. Delší termíny jsou také, v přepočtu na měsíc, finančně výhodnější.

Jak často budeme v rámci spolupráce v kontaktu?

Míra komunikace a četnost kontaktů v rámci naší komunikace bude vycházet z Vašich potřeb a toho, jak se Vám bude dařit hubnout.

Někteří lidé se po úvodním školení v mém systému doslova „najdou“, aplikace pravidel je pro ně snadná a systematicky hubnou. Každý den se váží a posílají mi týdenní report váhy. Více není ani z jedné strany potřeba. Je-li aplikace pravidel pro někoho obtížnější, neví si rady nebo se jen potřebuje svěřit se svými dojmy a pocity, je naše komunikace častější a můžeme být v kontaktu každý den od pondělí až do pátku.

Jak a kdy probíhá školení? Musím se ho účastnit?

Úvodní školení je povinné a nelze jej v rámci spolupráce vynechat. Termín Vašeho školení bude stanoven poté, co od Vás obdržím vypracovaný první úkol (pořízení osobní váhy a zaslání třech fotek postavy). Instrukce k vypracování úkolu ode mě dostanete na messenger společně s potvrzením o přijetí platby za naši spolupráci. Od obdržení kompletně vypracovaného úkolu běží 5-6 týdnů čekací doby na školení.

Školení probíhá formou skupinového audiorozhovoru na messengeru. Potřebujete k němu jen tužku, papír, sluchátka pro větší pohodlí a klid. Zajištění tichého prostředí je důležité nejen pro Vás, ale také pro ostatní účastníky školení. Nemůžete-li ticho zajistit (např. jsou doma děti), lze v průběhu školení vypnout mikrofon až do doby, kdy budete mluvit. Délka školení je 5-6 hodin čistého času (bez dotazů) a probíhá jednorázově v jednom ze dní pondělí, úterý nebo středa, vždy od 15 hodin.

V den školení vytvořím na messengeru skupinu účastníků a všem před školením pošlu zprávu. Ve chvíli, kdy jsme všichni připraveni, začíná školení.

Co je to prioritní čekací doba?

Zvolíte-li při při výběru termínu spolupráce prioritní čekací dobu, vyhnete se standardní čekací době na úvodní školení, která trvá 5-6 týdnů a budete zapsáni na nejbližší možný termín školení. Stejně jako u standardní čekací doby je i v prioritním režimu podmínkou přidělení termínu školení vypracování úkolu, který vám zašlu společně s potvrzením o přijetí platby. Jedná se o pořízení osobní váhy a zaslání třech fotek postavy.

Prioritní čekací doba je tu pro ty, kteří z vážných osobních důvodů nemohou čekat 5-6 týdnů na první školení. Jde například o situace, kdy se Vám blíží termín operace, na kterou musíte zhubnout, čeká vás plánované umělé oplodnění, budete se vdávat apod.

Za využití možnosti prioritní čekací doby hradíte příplatek 1000Kč, který je nevratný.

Funguje systém vždy?

„Systém vlastního těla“ nepřináší výsledky ve třech situacích:

  • Jsou porušena jasně nastavená pravidla systému.
  • Nebyly dostatečně přijaty nebo pochopeny předané informace o pravidlech systému, dotyčný si je nepamatuje nebo je nezískal, protože části školení nebyl přítomen.
  • Veškeré informace byly správně pochopeny, dotyčný ví, co má dělat, ale nejde mu aplikovat pravidla systému do svého života. Příčinnou mohou být neodolatelné touhy se přejídat, silné zlozvyky v oblasti konzumace jídla, depresivní stavy či psychické poruchy. Systém vyžaduje práci se svým tělem a ve všech těchto případech je vnímání vlastního těla silně omezeno.

Mohu spolupráci v průběhu ukončit? Jak je to s vrácením peněz?

Pokud se sami rozhodnete, že ve spolupráci nechcete pokračovat, můžete ji kdykoliv ukončit. Je pro mě důležité spolupracovat s těmi, kteří se mnou chtějí spolupracovat. Pokud byste pokračovali jen pro to, že jste si termín zaplatili a teď to musíte vydržet, byla by to ztráta času nás obou. Výše vrácené částky se odvíjí podle zvoleného termínu spolupráce a počtu započatých měsíců následovně:

Spolupráce – 6 měsíců

První započatý měsíc

Zaplaceno 18 150,- včetně DPH

Účtováno 4 840,- včetně DPH

K vrácení 13 310,- včetně DPH

Druhý započatý měsíc

Zaplaceno 18 150,- včetně DPH

Účtováno 9 680,- včetně DPH

K vrácení 8 470,- včetně DPH

Třetí započatý měsíc

Zaplaceno 18 150,- včetně DPH

Účtováno 12 100,- včetně DPH

K vrácení 6 050,- včetně DPH

Čtvrtý započatý měsíc

Zaplaceno 18 150,- včetně DPH

Účtováno 16 940,- včetně DPH

K vrácení 1 210,- včetně DPH

Pátý započatý měsíc

Zaplaceno 18 150,- včetně DPH

Účtováno 18 150,- včetně DPH

K vrácení 0,- včetně DPH

Šestý započatý měsíc

Zaplaceno 18 150,- včetně DPH

Účtováno 18 150,- včetně DPH

K vrácení 0,- včetně DPH

Spolupráce – 3 měsíce

První započatý měsíc

Zaplaceno 12 100,- včetně DPH

Účtováno 4 840,- včetně DPH

K vrácení 7 260,- včetně DPH

Druhý započatý měsíc

Zaplaceno 12 100,- včetně DPH

Účtováno 9 680,- včetně DPH

K vrácení 2 420,- včetně DPH

Třetí započatý měsíc

Zaplaceno 12 100,- včetně DPH

Účtováno 12 100,- včetně DPH

K vrácení 0,- včetně DPH

Spolupráce – 1 měsíc

První započatý měsíc

Zaplaceno 4 840,- včetně DPH

Účtováno 4 840,- včetně DPH

K vrácení 0,- včetně DPH

Zvolili jste šestiměsíční termín spolupráce a po jednom měsíci nechcete pokračovat dále. Cena měsíční spolupráce je 4 840Kč včetně DPH. Tato částka bude naúčtována a zbytek peněz (13 310Kč včetně DPH) Vám vrátím. Pokud ukončíte šestiměsíční spolupráci ve 3. měsíci šestiměsíčního termínu , budeme počítat standardní cenu tříměsíčního termínu (12 100Kč včetně DPH) a 6 050Kč včetně DPH Vám vrátím. V případě ukončení ve 4. měsíci se pak účtuje 12 100Kč + 4 840Kč včetně DPH (cena tříměsíční + měsíční spolupráce) a 1 210Kč Vám vrátím. Analogicky se postupuje i v dalších případech.

Vrácení celé částky je možné pouze v případě, kdy ukončíte spolupráci nejpozději den před termínem úvodního školení nebo v případě, kdy do 6 měsíců od provedení platby neproběhne školení. V těchto případech není co účtovat, neproběhla z mé strany žádná příprava, neprošli jste úvodním školením, nebyli Vám předány žádné informace a nic jsem Vás nestihl naučit.

Žádost o ukončení spolupráce je nutné poslat písemnou formou na messanger. Z formulace žádosti musí jasně vyplývat Váš záměr nepokračovat v započaté spolupráci. Vyhneme se tak záměně za situaci, kdy trpíte jen dočasnou demotivací nebo chvilkovou negativitou, třeba proto, že Vám dva dny neklesá váha.

Rozhodným datem pro určení výše vrácených peněz je doručení žádosti o ukončení spolupráce. Pokud tato byla doručena o víkendu nebo ve dnech svátku, stává rozhodným datem první následující pracovní den po doručení žádosti.

K ukončení spolupráce dochází dnem vrácení peněz na Váš účet. Zašlete-li žádost o ukončení spolupráce první den měsíce, bude Vám celý tento měsíc účtován, protože byl již započat. Naše spolupráce ale bude končit ve chvíli, kdy Vám vrátím peníze podle výše uvedených pravidel.